Administrowanie

Na bazie zdobytego doświadczenia wiemy, że sprawne administrowanie polega na odpowiedzialności za powierzone nieruchomości. Ponadto jest to praca z ludźmi, którzy je użytkują, utrzymywanie poprawnych relacji z właścicielami oraz najemcami, reagowanie na ich zgłoszenia, uczestniczenie w mediacjach mających na celu polubowne rozwiązanie problemu. Wymaga to zdolności interpersonalnych, rzetelnego podejścia do pracy, aby zapewnić właściwe funkcjonowanie nieruchomości oraz korzyści dla właścicieli.

Zakres obowiązków:

 • stała opieka administracyjna nieruchomości,

 • kontakt i wymiana informacji pomiędzy Współwłaścicielami lub członkami Wspólnoty oraz najemcami,

 • pełna obsługa księgowa i sprawozdawczość (ewidencja kosztów i przychodów wspólnoty), sporządzanie planów gospodarczych i kontrola ich realizacji, rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych oraz sporządzanie deklaracji podatkowych CIT,

 • rozliczanie świadczeń i kosztów zarządu,

 • prowadzenie rachunków bankowych wspólnoty,

 • prowadzenie dokumentacji technicznej budynku, wykonywanie przeglądów okresowych budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • odczyty wodomierzy i ciepłomierzy,

 • spisywanie umów z dostawcami usług, kontrola ich realizacji,

 • organizowanie i obsługa zebrań wspólnoty,

 • ewidencja obciążeń i wpłat należności dotyczących indywidualnych użytkowników lokali – dotyczy inwestorów prywatnych,

 • obsługa wspólnoty w zakresie ubezpieczenia od szkód losowych i OC (proces zgłaszania i likwidacji szkód),

 • wiele innych zadań wykonywanych w zależności od potrzeb i zaistniałej sytuacji.

Z satysfakcją informujemy,
że zaufali nam między innymi właściciele
następujących nieruchomości:

1. Wspólnota Mieszkaniowa Mianowice 3F
2. Wspólnota Mieszkaniowa ul Radosna 4 w Kępnie
3. Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle Grafitowe- Krążkowy
4. Wspólnota Mieszkaniowa Nowy Młyn w Kępnie
5. Inwestorzy prywatni z Kępna i okolic.

Administrujemy

mieszkaniami i domami

Skontaktuj się 
Telefon: +48 602 722 948
Email: arena@arena.222.pl

Oferujemy usługi

wspólnotom mieszkaniowym

Skontaktuj się 
Telefon: +48 602 722 948
Email: arena@arena.222.pl

Efektywnie zarządzamy

obiektami komerycjnymi

Skontaktuj się 
Telefon: +48 602 722 948
Email: arena@arena.222.pl